G-96XS9K9F19

Arbeidsgerelateerde Zorg

De arbeidsgerelateerde is de zorg voor alle werkenden (inclusief ZZP'ers) of werkzoekenden die erop gericht is hun arbeidsparticipatie duurzaam te behouden.

  1. Arbeidsgerelateerde Zorg

Arbeidsgerelateerde Zorg

De SER schetste in haar advies (september 2014) de belangrijkste knelpunten met betrekking tot de huidige arbeidsgerelateerde zorg. Daartoe behoren onder meer:

  • onvoldoende toegankelijkheid bedrijfsgezondheidszorg;
  • onvoldoende aandacht voor preventie in het contract tussen werkgever en arbodienst;
  • beperkte vrije toegang van werknemers tot de arbodienst;
  • tekorschietend vertrouwen in de onafhankelijkheid van de bedrijfsarts.

Naast deze knelpunten beschrijft de SER de branche georganiseerde zorg als één van de oplossingsrichtingen.

De keten van arbeidsgerelateerde zorg

Wij zien arbeidsgerelateerde zorg als een keten die is gericht op behoud, herstel en verbetering van de gezondheid en duurzame inzetbaarheid van werkenden. Deze keten bestaat uit het hele proces van preventie, omgaan met gezondheidsklachten, uitval en re-integratie (figuur 1) .

De arbeidsgerelateerde zorg omvat meer dan alleen de bedrijfsgezondheidszorg: het is de zorg voor alle werkenden (inclusief ZZP'ers) of werkzoekenden die erop gericht is hun arbeidsparticipatie duurzaam te behouden. Daarbij gaat het ook om de samenwerking met de reguliere zorg. Preventie van beroepsziekten richt zich met name op het begin van de keten terwijl collectieve arrangementen op de hele keten betrekking kunnen hebben.