G-96XS9K9F19

Is uw Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) niet actueel?

Wij adviseren u om aan de slag te gaan met de Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) en deze uit te (laten) voeren. Een RI&E is een (wettelijk verplicht) instrument waarmee u voor uw organisatie de risico's op het gebied van arbeidsomstandigheden in kaart kunt brengen. U kunt dan denken aan de volgende punten:

 • arbozorg en de organisatie van arbeid
 • psychosociale arbeidsbelasting (PSA)
 • bedrijfshulpverlening
 • inrichten van arbeidsplaatsen
 • gevaarlijke stoffen en bilogische agentia
 • fysieke belasting
 • arbeidsmiddelen en specifieke werkzaamheden
 • persoonlijke beschermingsmiddelen
 • werk-& rusttijden

Voor leden van het Vakcentrum is er een cursus beschikbaar, waarbij in twee sessies de branche RI&E, die is toegespitst op de arbeidsrisico's binnen het levensmiddelenbedrijf, wordt ingevuld en getoetst. Tijdens de cursus komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • actuele Arbowet- en regelgeving
 • de rol van de preventiemedewerker
 • de branche-RI&E (klassikale behandeling)
 • het opstellen van een RI&E voor het eigen bedrijf (huiswerkopdracht)
 • plenaire behandeling van de ingevulde RI&E en (indien nodig) het toetsen van de RI&E door een gecertificeerd deskundige

De cursus bestaat uit één cursusdag (hele dag) en één terugkomdag (ochtend). Alle bijeenkomsten starten om 9.30 uur. Deelname is gratis voor leden van het Vakcentrum.

U heeft na afloop een wettelijk verplicht document in handen, waarmee u binnen uw organisatie aan de slag kunt gaan, aan de hand van het plan van aanpak, wat is opgesteld. In het plan van aanpak staat welke zaken er verbeterd dienen te worden en op welke termijn (de prioriteit). De RI&E wordt volgens het principe Plan-Do-Check-Act uitgevoerd, zodat de arbeidsomstandigheden een steeds terugkerend onderwerp zal zijn, waar u aandacht aan besteedt, zodat de RI&E zo veel mogelijk up to date is.