Grip op verzuim – Sturen op cijfers

Door te sturen op verzuim kunt u meer grip op verzuim krijgen. Verzuimcijfers geven inzicht in verzuim en verzuimgedrag waardoor u gerichter het verzuim kunt aanpakken. Hoe past u dit toe in uw bedrijf? In dit artikel wordt in vier stappen uitgelegd hoe u meer grip op het verzuim kunt krijgen.

Stap 1 - De analyse

Allereerst brengt u in kaart hoe het er in uw bedrijf voor staat rondom verzuim. Wat is het verzuimpercentage binnen het bedrijf? Waar zit het verzuim? Is er sprake van lang, kort, frequent verzuim. Is hierin een patroon te herkennen? Kortom u wilt een beeld kunnen vormen van de situatie. Met de analyse brengt u cijfers boven water en worden eventuele problemen concreet en zichtbaar.

De verzuimcijfers van uw eigen bedrijf kunt u zelf produceren. Na het inloggen op www.vakcentrumzorgportaal.nl klikt u op rapportage en vervolgens op statistieken. Op de website van Vakcentrum ZorgPortaal treft u onder downloads een handleiding voor het maken van een standaard verzuimanalyse. In deze handleiding vindt u ook gegevens van de branche die u kunt vergelijken met de cijfers van uw bedrijf.

Stap 2 - De doelstellingen

Met de gegevens uit de analyse gaat u aan de slag voor het formuleren van de verzuimdoelstellingen. Waar moet u op letten bij het formuleren hiervan?

  • Formuleer haalbare doelstellingen.
  • Maak de doelstellingen tijdgebonden: een periode van een half jaar of een jaar.
  • Richt u op het verzuim wat te beïnvloeden is.

Stap 3 - De aanpak

In de aanpak geeft u aan hoe u denkt om te gaan met verzuim binnen uw bedrijf. Dat kunt u doen door bijvoorbeeld in te zetten op preventie, het voeren van verzuimgesprekken, het voeren van leeftijdsbewust personeelsbeleid, goede begeleiding van zieke medewerkers, noem maar op. Let er wel op dat u dit afstemt op de mogelijkheden binnen uw bedrijf. Om te kunnen toetsen of u de verzuimcijfers omlaag brengt, is een goede verzuimregistratie onmisbaar.

Stap 4 - Delen

Goede resultaten mogen gedeeld worden. Als u op een goede manier samen met uw medewerkers ervoor hebt gezorgd uw bedrijf gezonder te maken, dan mag daar ook best bij worden stilgestaan. Uiteindelijk zorgt aandacht en zorg voor uw personeel ook voor een betere werksfeer en een betere omgang met elkaar.

Vragen?

Wilt u meer weten over grip op verzuim? Bel dan met Vakcentrum ZorgPortaal, (070) 301 16 88. Liever een gesprek bij u in de winkel? Dat kan ook. Maak dan een afspraak met de Verzuim Adviseur van het Vakcentrum ZorgPortaal. Zij helpt u graag met de analyse, het formuleren van een doelstelling en het maken van een plan van aanpak.