G-96XS9K9F19

Leefstijl

In zijn algemeenheid voelen mensen met een gezonde(re) leefstijl zich prettiger. Ze hebben een betere conditie, bewegen zich gemakkelijker, hebben meer lucht en minder pijntjes. Dat levert de werkgever een beter functionerende medewerker op die gemakkelijker door kan stromen.

In veel gevallen leven mensen met een gezonde leefstijl ook goedkoper. Bovendien levert het de medewerker een winst van meerdere gezonde levensjaren op.
Conclusie is dat gezonde medewerkers, die goed eten en bewegen, niet roken en niet teveel drinken leveren winst op voor het bedrijf. In euro’s, in productiviteit, in minder uitval, minder verzuimkosten, maatschappelijke goodwill, aantrekkelijk werkgeverschap, etc.

Hoe bereik je een gezonde levensstijl? Om er zelf een gezonde levensstijl op na te houden en duurzaam gewicht te reduceren, zullen er een aantal patronen doorbroken moeten worden. Er bestaat namelijk geen pil, poeder, dieet, drankje of wat dan ook, waardoor je in korte tijd en zonder moeite, duurzame resultaten op het gebied van gewichtsreductie, gezondheid en fitheid realiseert. Er bestaat geen gemakkelijke weg. Het bereiken van duurzame resultaten op het gebied van gezondheid, gewicht en fitheid kost tijd, discipline en doorzettingsvermogen.

BRAVO staat voor Bewegen, Roken, Alcohol, Voeding en Ontspannen.

Randvoorwaarde voor de ontwikkeling en uitvoering van BRAVO-activiteiten is dat de werkgever het als zijn taak ziet dat hij niet meewerkt aan een ongezonde leefstijl. Daarnaast zegt aandacht voor BRAVO iets over het karakter van een onderneming, de normen en waarden die er gelden.

Werknemers beslissen zelf of ze deelnemen aan BRAVO-activiteiten, of ze er een gezonde leefstijl op na willen houden. Het advies is om daarom in de communicatie over de activiteiten de nadruk te leggen op de voordelen van een gezonde leefstijl.

Bij het onder invloed zijn of gebruik van alcohol en drugs is de veiligheid in het geding. Voorgesteld wordt een duidelijk alcohol/drugs protocol op te stellen en dat consequent uit te voeren. Zo’n protocol geeft aan wie moet wat doen bij een eventuele verdenking en wie moet wat registreren.

BRAVO resultaten liggen voor een groot deel op het niveau van ‘welzijn/welbevinden’. Deze zijn vooral te meten door dit periodiek of voor en na bepaalde activiteiten te registreren. Ook met een periodiek MTO (Medewerkers Tevredenheid Onderzoek) kan de werkgever een beeld krijgen van het effect van BRAVO-activiteiten.

Het gedrag van medewerkers beïnvloeden, richting een gezondere leefstijl, is moeilijk. Gedrag kan beïnvloed worden door met voortdurend wisselende activiteiten, kleine en structurele stappen in de gewenste richting te zetten en daar periodiek en systematisch over te communiceren. Vooral ‘goed’ gedrag of verbeteringen
in gedrag zichtbaar maken, helpt.

Wilt u één of meerder BRAVO thema’s aanpakken. Wat is de aanleiding voor de BRAVO-activiteiten, wat wilt u bereiken, wie wilt u bereiken? Duidelijk is dat er een sterke samenhang is. Overgewicht, gaat vaak samen met ongezonde voeding, weinig bewegen, roken, etc.. Ernstige gevallen van overgewicht dienen altijd integraal en individueel opgepakt te worden.

Bewegen:

Het effect van regelmatig bewegen is dat je je prettig voelt, een betere conditie opbouwt, meer trek in eten hebt.Bewegen leent zich voor allerlei activiteiten. Lunchwandelen, fietstochten, een sporttoernooi etc. Meestal (gedeeltelijk) in de vrije tijd. Werkgevers kunnen het fietsen als woon-werkverkeer fiscaal stimuleren. Sommige werkgevers verdubbelen voor lunchwandelaars de lunchtijd of ze bieden medewerkers de mogelijkheid om goedkoop te sporten. In veel gemeenten kunnen mensen met een laag inkomen gratis of tegen gereduceerd tarief sporten.

Roken:

Stoppen met Roken levert verreweg de grootste gezondheidswinst op maar is voor een bedrijf moeilijk te realiseren. Medewerkers die echt willen stoppen kunnen van informatiemateriaal worden voorzien en verwezen worden naar de huisarts. Er zijn bedrijven die het roken ontmoedigen door het aantal rook-plekken te beperken en vaste rooktijden.

Alcohol en drugs:

Bovenmatig alcohol- en drugsgebruik wordt vaak ontkent. Gebruik van alcohol en drugs en onder invloed zijn op en het werk is om veiligheidsredenen verboden. Er zijn veel goede voorbeelden van een alcoholprotocol.

Voeding:

De kern van de BRAVO-activiteiten rondom Voeding ligt in het aanbod van het bedrijfsrestaurant. Vaak wordt dat gecombineerd met het geven van informatie over gezonde voeding.

Ontspanning:

Aandacht voor Ontspanning is belangrijk, maar moeilijk door bedrijven vorm te geven. In het bedrijfsleven is ‘stoelmassage’ redelijk ingeburgerd. Medewerkers met slaapstoornissen of een gebrek aan slaap kunnen naar een arts worden verwezen. Vrijwilligers van bijvoorbeeld plaatselijke sportverenigingen worden hebben ook het voordeel dat ‘de samenleving’ het bedrijf in gehaald wordt.

Maak keuzes

De vraag op wie de activiteiten gericht worden zou kunnen beginnen bij medewerkers die hebben aangegeven hun leefstijl te willen veranderen. Voor de uitvoering van BRAVO en eigen medewerker inschakelen verhoogt het draagvlak in de organisatie en is relatief goedkoop. Ook kun je Vrijwilligers van bijvoorbeeld plaatselijke sportverenigingen benaderen en dit heeft als voordeel dat ‘de samenleving’ het bedrijf in gehaald wordt.
Ook zou je kunnen denken aan de aanstelling van externe vrijwilligers, die als ‘maatje’ met de medewerker gaan sporten. Samenwerken met lokale organisaties als MEE, sportkoepels, gemeentelijke initiatieven geeft regionale aandacht en draagvlak.