G-96XS9K9F19
  1. Medewerkersonderzoek Duurzame Inzetbaaheid

Medewerkersonderzoek Duurzame Inzetbaaheid (MDI)

Het medewerkers onderzoek Duurzame Inzetbaarheid (MDI) geeft zicht op de persoonlijke gezondheidsbeleving van de medewerker, zijn tevredenheid met betrekking tot beleid en management, arbeidsvoorwaarden, middelen en processen, klanten en algemene tevredenheid. Het MDI onderscheidt zich van andere onderzoeken, zoals een medewerkertevredenheidsonderzoek, door de combinatie van de vragen.

Op deze manier wordt een medewerkertevredenheidsonderzoek, een periodiek medisch onderzoek en een onderzoek naar de psychosociale arbeidsbelasting in een keer gemeten. Dit betekent dat uw medewerkers maar een vragenlijst hoeven in te vullen. Voor u biedt dit veel waardevolle informatie op het gebied van duurzame inzetbaarheid van uw medewerkers en hoe uw organisatie er voor staat en welke aandachtspunten er zijn om verder te ontwikkelen. Daarnaast geeft het de werknemer input voor een inzetbaarheidsgesprek met u/ zijn leidinggevende over hoe de medewerker zelf met zijn inzetbaarheid aan de slag kan gaan. Hiermee wordt de gezamenlijke verantwoordelijkheid en de betrokkenheid van uw medewerkers bij het onderwerp duurzame inzetbaarheid benadrukt en geeft dit een handvat om er gezamenlijk mee aan de slag te gaan.

U heeft hiermee een format voor een functioneringsgesprek en/of ontwikkelgesprek met uw medewerkers, om in gesprek te gaan over hun inzetbaarheid en hun ontwikkeling en welke zaken er nog ontwikkeling behoeven. N.a.v. de resultaten van het MDI zullen wij in overleg met u vervolgstappen afspreken.

Klik hier voor de Bedrijfsscan Duurzame Inzetbaarheid.