G-96XS9K9F19

ODC Meting voor teams

Het is in het belang van iedere organisatie om de natuurlijke competenties (talenten) van de medewerkers optimaal in te zetten en te ontwikkelen. Vanuit de optiek van strategisch HR zijn organisaties gebaat bij zelfbewuste mensen die zich autonoom gedragen. Inzicht van medewerkers in eigen competenties geeft hen de mogelijkheid te sturen op de eigen loopbaan en eigen taken. Hierdoor ontstaat regie op de persoonlijke loopbaan. Heel eenvoudig kan er feedback gevraagd worden op de inzet van de talenten en de kwetsbare kracht.

De ODC meting is hét kompas voor persoonlijke ontwikkeling, gebaseerd op zelfinzicht dat voortvloeit uit de meting. Dit biedt medewerkers en organisaties de mogelijkheid om succesvol bij te dragen vanuit authentieke competenties en tegelijkertijd het potentiële talent te ontwikkelen. De ODC meting is daarmee de onmisbare “motor” in strategische HR processen. De output van de ODC meting kan voor iedere klant op maat worden ingericht.

De ODC geeft een gedetailleerd inzicht in natuurlijke en aangeleerde competenties van medewerkers. Het krachtige van ODC is, dat ODC –door gevalideerde archetype beelden- hierbij zowel de bewuste als ook de onbewuste drijfveren meet. Dit maakt dat mensen authentieker hun natuurlijke competenties leren inzetten (en ontwikkelen) in afstemming op de doelstellingen van de organisatie. ODC is inmiddels toegepast bij vele organisaties, in Europa en Australië.De gevalideerde ODC meting duurt ongeveer 15 minuten. De meting kent talrijke toepassings­mogelijkheden waaronder:

  • Organisatieanalyse
  • Kernwaarden organisatie
  • Vlootschouw en teamsamenstelling
  • Team analyse (SWOT)
  • Leiderschap assessment en MD
  • Persoonlijke ontwikkeling (Individu POP)
  • Talent management
  • Functie matching en selectie

Het instrumentarium

De HRM tool achter de ODC geeft inzicht in de mogelijkheden van teams en de mogelijkheden van de ontwikkeling van teams en het gehele personeelsbestand. Het is een nieuwe manier van HRM uitvoering. Van personeelsbeheer naar persoonlijke ontwikkeling. Daarnaast zijn er mogelijkheden om verzuim beter voorkomen en inzicht in psychische belasting te verkrijgen. HRM wordt het faciliteren van het ontwikkelen van eigen mogelijkheden.

Voorbeelden van toepassingsmogelijkheden (I)

Een aantal toepassingsmogelijkheden is hieronder toegelicht en/of gevisualiseerd.

Analyse op organisatieniveau

De organisatiecontext is bepalend voor de noodzakelijke competenties voor individu en team. Dit komt tot uiting in essentiële profielen van teamrollen en functies. ODC biedt organisaties heldere inzichten door mensen en teams te matchen op deze profielen. Op grond hiervan ontstaat een duidelijke sterkte/zwakte analyse met bijbehorende ontwikkelagenda. Zo ontstaat inzicht in de “dekkingsgraad” van noodzakelijk gedrag, en kan worden voorspeld wat de bestuurlijke en operationele slagkracht is van de organisatie.

Kernwaarden organisatie

Wanneer in een organisatie gestuurd wordt op kernwaarden, kan per individu of team worden gemeten in hoeverre deze waarden geleverd of ontwikkeld kunnen worden. Het is belangrijk om te weten welke waarden een organisatie vanuit natuurlijke kracht kan leveren en welke niet, Dat heeft invloed op ontwikkelagenda en scholingsprogramma’s en soms ook op het instroombeleid.

Vervolg voorbeelden van toepassingsmogelijkheden (II)

Team analyse (SWOT)

In onderstaand teamprofiel zijn de zeven rollen weergegeven, die relevant zijn binnen een managementteam. Rechts is te zien hoe één van de MT leden individueel scoort. Met deze analyse kan worden geselecteerd wie welke teamrol het meest effectief kan vervullen.

Leiderschap assessment en MD

ODC toont welke (toekomstige) (management)rollen voor een individu passend zijn, en welke minder of niet. ‘Manager’ is hier de meest passende rol. De werknemer zal optimaal bijdragen aan de organisatie door ook het ontwikkelbare talent (oranje) te ontwikkelen (van oranje naar groen).

Vervolg voorbeelden van toepassingsmogelijkheden (III)

Persoonlijke ontwikkeling (individu POP)

ODC biedt organisaties een snelle en grondige manier om mensen inzicht te geven in hun authentieke talenten. Deze nog beter in te zetten en de ontwikkelbare talenten (oranje) te ontwikkelen. Eenmaal ontwikkeld worden ze toegevoegd aan de al ontwikkelde competenties (groen, natuurlijke kracht) Het gebied met kwetsbare kracht (rood, aangeleerde competenties) is belangrijk om in beeld te hebben en waar mogelijk onder druk te vermijden. Het kost veel energie en is het minst effectief terwijl het vervormt onder druk.


Functie-Match / Functie-Selectie

Hieronder is zichtbaar in welke mate de compententies die essentieel en belangrijk zijn voor een functie matchen met de compententies van de werknemer of kandidaat (selectie). Natuurlijke ontwikkelde (groen) en ontwikkelbare competenties (oranje) betekenen een goede match voor de functie. Aangeleerde competenties (rood, kwetsbare kracht) maken dat de werknemer/kandidaat minder goed matched.