G-96XS9K9F19

Periodiek Arbeidsgezondheidskundig Onderzoek

APK voor uw medewerker

Voor sommige mensen brengt het werk gezondheidsrisico’s met zich mee. Dan is het belangrijk om de gezondheid van die medewerkers te bewaken, om te voorkomen dat zij uitvallen. En soms is een medische keuring verplicht om een bepaalde functie uit te voeren. Met een medische keuring kunnen beroepsziekten en arbeidsgerelateerde aandoeningen worden voorkomen, en kan de productiviteit verbeterd worden. Bovendien geven wij concreet advies over hoe bedrijfs- en gezondheidsrisico’s kunnen worden geminimaliseerd.

PAGO

PAGO staat voor Periodiek Arbeidsgezondheidskundig Onderzoek. Met een PAGO spoort u gezondheidsrisico's in het werk vroegtijdig op zodat u ze kunt voorkomen of zoveel mogelijk beperken. Dat heeft een positief effect op het functioneren en de productiviteit van uw medewerkers. Bovendien vermindert u de kans op ziekteverzuim.

Een PAGO bestaat uit een vragenlijst en lichamelijk onderzoek.

Het eerste gedeelte van het PAGO bestaat uit een online vragenlijst. Hoe ervaart de werknemer zelf zijn fysieke en mentale gezondheid? We vragen naar de werkplek en werkomstandigheden en tenslotte meten we het werkvermogen volgens de Workability Index (WAI). Direct na afronden ontvangt de deelnemer een individueel rapport met de bevindingen.
Het tweede gedeelte van een PAGO is een lichamelijk onderzoek van circa 30 minuten. Hierin zijn opgenomen:

  • Meten van bloeddruk, gewicht, lengte en tailleomvang.
  • Vingerprik om cholesterol en suiker in het bloed te meten.
  • Keuze uit beeldschermonderzoek (voor kantoorpersoneel) of onderzoek van het gehoor of de longen (voor uitvoerend personeel).

De resultaten worden toegelicht in een kort persoonlijk gesprek.

Wat levert een PAGO u op?

  • U voldoet aan uw wettelijke verplichting om werknemers een gezondheidsonderzoek aan te bieden.
  • Werknemers krijgen inzicht in hun gezondheid, leefstijl, werkvermogen en gezondheidsrisico’s.
  • U kunt gericht actie ondernemen om uw werknemers inzetbaar te houden.