G-96XS9K9F19

Pesten op het werk

Zorg voor een prettige werksfeer

Een grapje op zijn tijd moet kunnen en verlevendigt zelfs de werksfeer. Maar als een van je collega’s structureel voor gek wordt gezet, is het niet grappig meer. Plagen wordt dan pesten. In sommige gevallen kan zelfs sprake zijn van discriminatie. Het is jouw taak om je werkgever te helpen bij het maken van beleid tegen deze vormen van psychosociale arbeidsbelasting. Zo zorg je niet alleen voor een prettige werksfeer. Je kunt ook voorkomen dat je collega’s hierdoor ziek worden door de werkstress.

Een preventieve aanpak is noodzaak

De werkgever is verplicht om pesten en discriminatie in het bedrijf aan te pakken. In Artikel 3 van de Arbowet staat namelijk dat hij beleid moet opstellen waarmee hij psychosociale arbeidsbelasting voorkomt. Hier vallen pesten en discriminatie ook onder. Wil je pestgedrag en discriminatie in de kiem smoren of voorkomen, dan is een preventieve aanpak nodig. Want hoe langer je pestkoppen hun gang laat gaan, hoe moeilijker het is om in te grijpen.

Op pesten en discriminatie rust in veel bedrijven een taboe. Daarom controleert de Inspectie SZW streng op het beleid tegen pesten en discriminatie.

Kijk niet weg voor pesten en discriminatie op de werkvloer!

Pesten op het werk komt meer voor dan je denkt. Meer dan een half miljoen mensen zegt wel eens gepest te worden op het werk. Tussen de 250.000 en 300.000 werknemers worden zelfs structureel gepest. Ook discriminatie op de werkvloer is een groot probleem. Van alle discriminatieklachten die binnenkomen bij het College voor de Rechten van de Mens heeft meer dan de helft te maken met arbeid.