G-96XS9K9F19
  1. Scan Arbeidsgerelateerde Zorg

Scan Arbeidsgerelateerde Zorg

Met deze vragenlijst krijgt u een analyse en hulp bij het werken aan uw toekomstperspectief. De uitslag geeft u een goed en systematisch beeld van uw huidige werksituatie en eventuele verbetermogelijkheden.

Wat kun je er mee?

Werkgevers en werknemers zien dat de tijden veranderen. Niet alleen het werk verandert, ook de arbeidsverhoudingen. Werknemers worden steeds meer zelf verantwoordelijk voor hun inzetbaarheid. Kunt u voldoen aan de eisen die nu worden gesteld? En hoe is dat over drie jaar? Wat kan het bedrijf doen om werknemers beter te laten presteren? Is er een plan nodig? En wie is dan aan zet? En wat zijn dan goede keuzes om aan te werken?

De volwassen en dynamische arbeidsrelatie

Er zitten een duidelijk model en een goed idee achter de vragenlijst. Het model is dat werken aan werk plaats vindt binnen een volwassen en dynamische arbeidsrelatie. Werknemer en werkgever hebben beide invloed op de toekomst. Bij werknemers gaat het om gezondheid, goed werk, goede kansen om nu en straks met plezier te werken, presteren en hun brood te verdienen. Werkgevers hebben baat bij goede prestaties en gemotiveerde medewerkers. Het idee spreekt vanzelf: de vragenlijst moet de mogelijkheden en dynamiek leveren om dat te bereiken.

Waar gaat het over?

Ga aan de slag met concrete verbeterplannen....

Voor uzelf

Komt het werk overeen met uw ambities? Is het nodig om uw kennis en ervaring uit te breiden? Hoe blijft u fit en gezond? En waaraan kunt u zelf werken voor een goede toekomst? Binnen of buiten uw bedrijf?

Voor het werk

Overal werken mensen die hun vak willen verstaan en verder willen. Dat geldt ook voor bedrijven. Vandaar dat de vragenlijst ook gaat over het goed organiseren van het werk, naar elkaar luisteren, klantgericht presteren, goede informatie en werkomstandigheden, investeren inwerk en toekomstige prestatie mogelijkheden.