G-96XS9K9F19
  1. Training arbeidsgerelateerde zorg

Training 'arbeidsgerelateerde zorg' Vakcentrum ZorgPortaal.

Neem de regie in eigen hand en bouw meer kennis op over goede arbeidsgerelateerde zorg. Wat mag u nog wel en wat niet meer? Op basis van onze ervaring bij het terugdringen van verzuim en het werken aan gezondheidsmanagement hebben wij een training die u helpt om op een goede wijze in gesprek te gaan met uw medewerkers.

Inhoud:

In de training bestaat uit:

  • Wat betekent arbeidsgerelateerde zorg?;
  • Rollen van medewerker, leidinggevende, P&O, bedrijfsarts en casemanager;
  • Een goed gesprek voeren;
  • Casu├»stiek bespreken; De voorbeelden en casussen tijdens de training zijn ontleend aan praktijksituaties uit de dagelijkse praktijk.

Resultaat:

  • Na de training kent u de theorie en de praktische invulling van arbeidsgerelateerde zorg.
  • U heeft helder welke rollen nodig zijn en wie die kan vervullen in uw bedrijf.
  • U bent in staat om het (verzuim) gedrag van medewerkers te be├»nvloeden. Na de training heeft u kennis van zaken als het gaat om uw mogelijkheden, arbeidsgerelateerdezorg en het eigen regie-model.

Voor wie:

Leidinggevenden en P&O

Duur:

dagdeel

Trainer

De trainer is ervaren in het geven van diverse verzuimtrainingen, onder andere in de Retail. Ze zijn expert in het adviseren en ondersteunen van organisaties op het gebied van verzuimmanagement.