G-96XS9K9F19
 1. Vernieuwde Arbowet per 1 juli 2017

Vernieuwde Arbowet per 1 juli 2017

Heeft u medewerkers in dienst? Lees dan vooral dit artikel. Het gaat namelijk over de vernieuwde Arbeidsomstandighedenwet die per 1 juli 2017 is ingegaan. Met deze wetswijziging wordt het basiscontract arbodienstverlening geïntroduceerd. Met de inhoud van dit basiscontract wordt beoogd dat er meer aandacht van werkgevers, werknemers en dienstverleners uitgaat naar preventie en duurzame inzetbaarheid.

Wat is duurzaam inzetbaar

Duurzaam inzetbare medewerkers zijn medewerkers die gezond blijven en voor nu en in de toekomst een toegevoegde waarde hebben voor uw bedrijf. Duurzame inzetbaarheid verhoogt niet alleen de arbeidsproductiviteit, het verlaagt ook het ziekteverzuim. En dat ziet u terug in de vernieuwde Arbowet. Samengevat hebben de wijzigingen betrekking op het creëren van meer ruimte voor preventie en het verbeteren van de voorwaarden voor het handelen van de bedrijfsarts.

Natuurlijk heeft u niet op al het verzuim invloed. Als een werknemer over een drempel struikelt en zijn been breekt, dan had u dat niet kunnen voorkomen. Ook bij een ziekmelding vanwege griep kunt u niet veel. De wijzigingen hebben vooral betrekking op verzuim dat kan worden voorkomen.

Wat is er veranderd

Er komt een Basiscontract arbodienstverlening. In het kort zijn de vernieuwingen:

 1. Open spreekuur.
  Iedere medewerker heeft het recht een bedrijfsarts te bezoeken, ook als die (nog) geen klachten heeft. De medewerker moet anoniem naar de bedrijfsarts kunnen.
 2. Bedrijfsarts moet werkplek kunnen bezoeken.
  De bedrijfsarts heeft vrije toegang tot de werkplek zodat hij zelf kan horen, zien en ervaren wat er op de werkplek gebeurt en leeft. Daarnaast kan hij rechtstreeks overleggen met de preventiemedewerker.
 3. Second opinion.
  De werknemer heeft het recht op een second opinion van een andere onafhankelijke bedrijfsarts.
 4. Verduidelijken van de adviserende rol van de bedrijfsarts.
  In de nieuwe wet wordt de onafhankelijke, adviserende rol van de bedrijfsarts meer benadrukt.
 5. Toezicht op arbodienst en bedrijfsartsen.
  De Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid mag werkgevers zonder basiscontract arbodienstverlening beboeten. Ook arbodiensten of bedrijfsartsen kunnen sancties krijgen als ze de regelgeving niet (voldoende) naleven.

Geen onderdeel van het basiscontract maar wel belangrijk is dat iedere slager een preventiemedewerker moet aanstellen. Een preventiemedewerker is een werknemer die ondersteunt bij het zorgen voor veilige en gezonde werkomstandigheden in een bedrijf. De preventiemedewerker wordt ook wel arbo-coördinator genoemd. Wat doet zo’n preventiemedewerker. De vier belangrijkste taken van de preventiemedewerker zijn:

 • De risico’s die werknemers lopen inventariseren en evalueren in een Risico Inventarisatie en Evaluatie (afgekort RIE) en plan van aanpak;
 • Op basis van de kennis van de werkvloer adviseren over het beperken van risico’s;
 • Arbomaatregelen helpen uitvoeren;
 • Samenwerken met en/of adviseren aan de or of pvt of belanghebbende werknemers en arbodeskundigen.

Bij kleine bedrijven mag de ondernemer de preventiemedewerker zijn.

Op de website van Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (www.arboportaal.nl) vindt u een overzicht van alle wijzigingen.

Vakcentrum ZorgPortaal en het basiscontract

Op dit moment voldoet de dienstverlening van het Vakcentrum ZorgPortaal aan de nieuwe eisen van het basiscontract. U hoeft zich geen zorgen te maken.

De inhoud van het basiscontract zullen wij opnemen in een overeenkomst tussen Vakcentrum ZorgPortaal en het Vakcentrum en vastleggen in een addendum of dienstverleningsdocument. In de maand december ontvangt u van ons een op naam gesteld dienstverleningsdocument. Als lid van het Vakcentrum én afnemer van de arbodienstverlening via het Vakcentrum ZorgPortaal voldoet u daarmee aan alle verplichtingen per 1 juli 2017 en heeft u de zorg voor gezond werken in jouw bedrijf goed geregeld.

Vakcentrum ZorgPortaal – extra’s

Naast de “standaard” werkzaamheden die het Vakcentrum ZorgPortaal als arbodienst uitvoert biedt Vakcentrum ZorgPortaal belangrijke extra’s zoals:

 • Poortwachter garantie
 • Ondersteuning bij bezwaar- en beroepszaken
 • Tot 100% vergoeding van interventies
 • Dekkingen gebaseerd op de cao
 • Verzuimtrainingen

Meer informatie?

Neem contact op met Vakcentrum ZorgPortaal, telefoon (070) 301 16 85.