G-96XS9K9F19

Verzuimtraining Vakcentrum ZorgPortaal

De training

De voorbeelden en casussen tijdens de training zijn ontleend aan praktijksituaties uit de dagelijkse praktijk.

  • De training start met het behandelen van alle relevante kennis, wet- en regelgeving op het gebied van verzuim. Onderwerpen die aan bod komen zijn: De verschillende vormen van verzuim (frequent, langdurig), kostenissues, risico’s en wijze van aanpak.
  • Vervolgens worden de verschillende partijen die betrokken zijn bij verzuim besproken. Ondernemer, werknemer, casemanager, bedrijfsarts, UWV, enzovoort.
  • Daarna worden het geldende beleid op gebied van verzuim, de verzuimcijfers en ook het actuele personele beleid op verzuim doorgenomen.
  • Het tweede deel van de training staat in het teken van het voeren van effectieve verzuimgesprekken. Zo worden de verschillende verzuimgesprekken besproken en worden er praktische richtlijnen aangeleerd voor het voeren van effectieve verzuimgesprekken. De deelnemers gaan in dit tweede deel van de training zelf ook oefenen in het voeren van de verzuimgesprekken door middel van diverse casussen. De groepen deelnemers worden begeleid en de oefeningen worden nabesproken.
  • Tijdens de afsluiting van de training ontvangen de deelnemers een syllabus met alle relevante informatie en een voorbeeld verzuimprotocol.

De follow up

De deelnemers wordt aangeboden om na ongeveer 3 maanden op zijn/haar locatie met de trainer een follow-up meeting te hebben. Ervaringen kunnen worden uitgewisseld, nieuwe vragen worden beantwoord en tips en adviezen worden aan de betreffende ondernemer gegeven. Het is mijn ervaring dat de follow-up / (coaching on the job) een belangrijk onderdeel is in de ontwikkeling van een solide verzuimbeleid op langere termijn.

Resultaat

Het tastbare resultaat waarmee de deelnemers naar huis gaan is dat zij kennis hebben van de spelregels met betrekking tot verzuim en in staat zijn om op effectieve en zorgvuldige wijze de verschillende verzuimgesprekken te voeren. Wij stellen voor om het accent voornamelijk leggen op de praktische invulling van verzuimbeleid. Naast kennis van de verzuimtheorie, Wet Verbetering Poortwachter en arbeidsrechtelijke zaken zoals beëindigingen na 2 jaar arbeidsongeschiktheid, bestaat verzuimmanagement praktisch gezien vooral uit ontwikkelen van een solide verzuimbeleid en het voeren van effectieve verzuimgesprekken. De deelnemers worden de 10 gouden regels met betrekking tot verzuimmanagement geleerd die ze bovendien op een overzichtelijke kaart mee krijgen aan het einde van de training.

Profiel van de trainers

De trainers zijn ervaren in het geven van diverse verzuimtrainingen, onder andere in de Retail. Ze zijn expert in het adviseren en ondersteunen van organisaties op het gebied van verzuimmanagement.