Administratie

​Welk loon is verzekerd voor de verzuimverzekering?

Voor de verzuimverzekering van Vakcentrum ZorgPortaal is het bruto jaarloon verzekerd. Bij maandlonen is het bruto jaarloon te berekenen door 12 x het reguliere bruto maandloon te nemen en de uitkomst te verhogen met 8% vakantietoeslag. Bij vierwekelijkse betaling is het 13 x het bruto 4-weeksloon en verhoog de uitkomst met 8% vakantietoeslag.

Wanneer is iemand een oproepkracht?

Als een medewerker uitsluitend werkt tijdens ziekte of vakantie van andere medewerkers.