G-96XS9K9F19

Eigen risico ZW/WGA

Eigen risicodrager worden of uitbreiden? Neem gerust contact met ons op!

  1. Eigen risico ZW/WGA

Eigenrisicodragerschap Ziektewet / WGA

Veel werkgevers hebben de afgelopen jaren de keus gemaakt om eigen risicodrager te worden voor de WGA vast. Een eigen risicodrager heeft lagere kosten en houdt grip op zieke (ex-)werknemers.

Nieuwe mogelijkheden

Dankzij de invoering van de wet BeZaVa (Beperking Ziekteverzuim en Arbeids­ongeschiktheid Vangnetters) is het mogelijk om het eigen risicodragschap uit te breiden voor de Ziektewet en per 2017 voor de WGA flex. Dit betekent een extra mogelijkheid om premie te besparen en ons de re-integratie te laten uitvoeren in plaats van het UWV.

Eigenrisicodragerschap is mogelijk voor:

  1. Ziektewet
  2. WGA (flex + vast)

Private uitvoering van de ziektewet/WGA door bewezen succesvoller

Nu is het UWV verantwoordelijk voor de uitvoering Ziektewet/WGA en de re-integratie van de zieke ex-medewerkers. Als die begeleiding geen effect heeft, dan kan dit gevolgen hebben voor de individuele Ziektewet- en WGA premie omdat de ex-werknemer langer ziek is. De afgelopen jaren is gebleken dat UWV niet is ingericht om de begeleiding goed te doen. Maar het is wel van belang dat de zieke ex-medewerker op een adequate manier wordt begeleid en alle mogelijkheden benut om te werken.

De voordelen:

  • Wij maken wel werk van zieke medewerkers.
  • Vaste lage collectieve premie, dus geen individuele premie aanpassing.
  • Private uitvoering van de ziektewet bewezen succesvoller.

Eigen risicodrager worden of uitbreiden?

Neem dan gerust met ons contact op.